توضیح تصویر
  • 98XXXXXXXXXX+
  • mynymhmd2@gmail.com
  • TEHRAN-IRAN
  • 98914XXXXXXX+
تیم دکترسکیوریتی

Dr.Security Team

Android - Windows - Linux

توضیح تصویر

یادگیریhtmlدر15دقیقه

با مطالعه این مقاله به صورت کامل و بادقت میتوانید سایت خود را راه اندازی کنید

کتاب های آموزش برنامه نویسی

علم جویان عزیز؛؛؛

pdfتمامی کتاب های برترین زبان های برنامه نویسی و وب نویسی درقسمت ((هک و نفوذ+برنامه نویسی)) از قبل قرار داده شده و میتوانید استفاده کنید

لازمه یادگیری برنامه نویسی یا کتاب های آموزشی 

حداقل تسلط داشتن به یکی از زبان ها مخصوصا جاوا که زبان برنامه نویسی مادر هست.

آموز برنامه نویسیhtml-pdf

***دریافت***

بخوانید.....یاد بگیرید