توضیح تصویر
  • 98XXXXXXXXXX+
  • mynymhmd2@gmail.com
  • TEHRAN-IRAN
  • 98914XXXXXXX+
تیم دکترسکیوریتی

Dr.Security Team

Android - Windows - Linux

توضیح تصویر

آموزش زبان ++cفصل اول


توضیحات: ***منبع درون فایل ذکر شده است*
****با گذاشتن هرگونه کامنت یا انتقاد خوشحالمون کنید****

نکته

با توجه به اینکه در این موقع از سال میزان مسافرت و گردش افزایش پیدا میکند و گاهی در راه با مشکل ضعیف بودن اینترنت روبه رو میشوید برای افزایش بهتر سرعت اینترنت در (بیابان و بزرگراه ها و.....) نوع آنتن دهی شبکه موبایل خود را تغییر دهید برای این کار:

1-وارد تنظیمات موبایل خود شوید

2-وارد قسمت more networks شوید

3-در پنل باز شده mobile networkرا انتخاب کنید

4-وارد گزینه network mode شده و حالت شبکه را از روی حالت خودکار به روی حالتwcdma onlyقرار دهید.


نکته:این روش برای مواقعی است که اینترنت شبکه خودکار (دسترسی ضعیف است)در موارد دیگر از این آموزش استفاده نکنید.