توضیح تصویر
  • 98XXXXXXXXXX+
  • mynymhmd2@gmail.com
  • TEHRAN-IRAN
  • 98914XXXXXXX+
تیم دکترسکیوریتی

Dr.Security Team

Android - Windows - Linux

توضیح تصویر

محصولات آموزش برنامه نویسی و مبانی کامپیوتر

پیشنهاد مدیر:محصول شماره(5)

 

محصول شماره(1)

دوره برنامه نویسی با سی شارپ

قیمت:200000تومان

سایت فروشنده:تاپ لرن

لینک مشاهده:https://b2n.ir/923627

قیمت سایت دکترهک:100000تومان(با50درصد تخفیف)

 

 

 

محصول شماره(2)

دوره برنامه نویسیPHP

قیمت:157هزار تومان

سایت فروشنده:سون لرن

لینک مشاهده:https://b2n.ir/294073

قیمت سایت دکترهک:80000تومان(50%تخفیف)

 

 

محصول شماره(3)

دوره پایتون مقدماتی تا پیشرفته

قیمت:199هزار تومان

سایت فروشنده:نابغه ها

لینک مشاهده:https://b2n.ir/327406

قیمت سایت دکترهک:99500تومان (50%تخفیف)

 

 

محصول شماره(4)

دوره جاوا اسکریپت

قیمت:179000تومان

سایت فروشنده:سون لرن

لینک مشاهده:https://b2n.ir/51107

قیمت سایت دکترهک:90000تومان(50%تخفیف)

 

 

محصول شماره(5)

دوره تست و نفوذ

قیمت:390000تومان

سایت فروشنده:لرن فایلز

لینک مشاهده:https://b2n.ir/672659

قیمت سایت دکترهک:  195000تومان(50%تخفیف)

 

 

 

محصول شماره()

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

دوره

قیمت:

سایت فروشنده:

لینک مشاهده:

قیمت سایت دکترهک:  تومان(50%تخفیف)

 

 

 

 

 

 

 

درحال تکمیل...

 

 

 

 

 

 

 
سفارش محصول
ابتدا یکبار کدامنیتی را تعویض سپس وارد کنید